Over ons

Stichteres
Wij beschouwen Moeder Maria Teresa v.d. H. Jozef als de stichteres, maar zij heeft altijd gezegd dat het God zelf was die dit werk in het leven heeft geroepen. Zij was slechts een instrument in zijn handen.
Moeder Maria-Teresa van de heilige Jozef – Anna Maria Tauscher van den Bosch (de voorouders van haar moeder waren afkomstig uit Nederland) – werd op 19 juni 1855 geboren te Sandow, Mark Brandenburg. Maria groeide op in een diep gelovig gezin. Haar vader was superintendent in de Lutherse Kerk. Reeds als jong meisje verlangde Maria naar een leven dat geheel aan God gewijd zou zijn.
 
Op 30 oktober 1888 werd zij in Keulen opgenomen in de Katholieke Kerk. Vanaf dat moment werd zij arm omwille van de armen en thuisloos omwille van de thuislozen. Reeds drie jaar later stichtte zij een kindertehuis in Berlijn omdat de nood, waarin talloze kinderen verkeerden, haar ter harte ging. Spoedig vormde zich rondom haar een groepje idealistische vrouwen. Het was het begin van een gemeenschap, die zich binnen enkele tientallen jaren over Europa en Amerika zou uitbreiden.
 
Moeder Maria-Teresa stierf op 20 september 1938 te Sittard. Sinds haar dood vinden velen op haar voorspraak hulp in hun noden. Zij, die tijdens haar leven aan honderden kinderen moederlijke liefde en zorg en aan talloze volwassenen daadwerkelijke hulp verleende, schreef vóór haar dood:"Tranen te kunnen drogen en wonden te genezen vanuit de hemel, dat is mijn vurigste verlangen."
 
Wilt u meer weten over onze stichteres en/of onze zusters kijkt u dan ook eens op deze site: https://carmeldcj.org/carmel-dcj/motherhouse/ of www.carmeldcj.nl of www.roepingen.nl of lees onze brochure: 125 jaar Karmel van het Goddelijk Hart van Jezus.


 

Wie zijn wij?​

Ons bezinningshuis ligt in Sittard en wordt geleid door de Zusters Karmelietessen ofwel de 'Zusters van de Kollenberg'. De meeste mensen uit Sittard en omgeving kennen ons van het vroegere kinderhuis.In onze Karmel wordt de contemplatieve Karmelspiritualiteit verbonden met actief apostolaat. Dit betekent dat wij ons - naast een leven van gebed - actief inzetten in o.a. bezinningshuizen, kinderhuizen, kleuterscholen, bejaardenhuizen en we werken in de missie.
 
Onze Karmelspiritualiteit
Een oase van rust en een plek om jezelf terug te vinden en God op het spoor te komen.Ons bezinningshuis heet 'Regina Carmeli'. De naam Regina Carmeli - Koningin van de Karmel - wil zeggen dat het een Karmelhuis is, geleid door de Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus. U mag van ons verwachten dat wij de spiritualiteit van de Karmel, de geest van waaruit wij zusters leven en werken, doorgeven. Om dit streven te ondersteunen willen wij onze gasten vertrouwd maken met de geest van de Karmel, zoals we die vinden in de werken van Teresa van Avila, Joannes van het Kruis, Theresia van Lisieux, Elisabeth van de Drie-eenheid, Edith Stein, Moeder Maria-Teresa e.a. Deze grote namen van de Karmel zijn zekere wegwijzers in onze tijd. Ons bezinningshuis Regina Carmeli wil een plaats zijn voor velen: voor mensen op zoek naar stilte, gebed, bezinning, verdieping.
 
U bent van harte welkom als individuele gast of als groep.
 
Voor een indruk van ons kunt u de volgende video bekijken.
 
 
 
 
Gebed bij de opening van het bezinningshuis in 1983
God onze Vader,
als Gij het huis niet bouwt, bouwen de bouwers vergeefs
Wij danken U voor dit huis dat voor uw eer gebouwd is
 
Wij danken U dat wij hier met en voor elkaar
kunnen leven en werken, bidden en zingen.
Wij danken U dat dit huis zegen kan brengen over onze gemeenschapen
ons dichter bij U kan brengen.
 
Wij bidden U, wees allen,
die hier in- en uitgaan met uw hulp nabij.
Schenk ons de kracht U en de mensen te dienen.
Leer ons de gasten hartelijk op te nemen.
Help ons blijmoedig te blijven, vol hoop en onderlinge liefde.
Laat uw blijde boodschap hier onophoudelijk klinken
en velen samen brengen,
opdat wij elkaar sterken in het geloof door woord en voorbeeld.
 

Contact

Bezinningshuis Regina Carmeli

Kollenberg 2

6132 AL Sittard

Nederland

 

Tel.: 0031 (0)46 888 95 93

Email: reginacarmelizrg@gmail.com

© 2018 Regina Carmeli. All Rights Reserved.

DISCLAIMER     PRIVACY POLICY